Doelloos rondhangen

Als u het vermoeden heeft dat iemand doelloos rondhangt in het umc of op het umc-terrein, vraag dan naar de reden van aanwezigheid.

Vraag indien nodig vriendelijk aan de persoon het umc te verlaten. Bij niet opvolgen van dit verzoek of bij twijfel over de motieven dit melden bij de beveiliging.

De beveiliging verzoekt de persoon vriendelijk zich te legitimeren en zo nodig, het umc te verlaten. Na een tweede weigering volgt aanhouding en wordt politie ingeschakeld