Mentale belasting

Werkstress kan schadelijk zijn, ook voor uw baby. Werkstress kan worden veroorzaakt door hoge werkdruk. Bijvoorbeeld door hoge taakeisen, weinig regelmogelijkheden of weinig sociale steun. Werkstress kan ook worden veroorzaakt door agressie, geweld of ander ongewenst gedrag.