Agressie en geweld

Steeds vaker worden mensen in de samenleving geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld. Dit geldt helaas ook voor de medewerkers in de gezondheidszorg. Tachtig procent van de artsen en verpleegkundigen in Nederlandse ziekenhuizen geeft aan te maken te hebben met agressie en geweld. Vooral op de spoedeisende hulp, bij de receptie en beveiliging, maar ook op (poliklinische) zorgeenheden komen agressie-incidenten steeds vaker voor. De dreiging en onveiligheid als gevolg van agressie en ander ongewenst gedrag veroorzaken vaak grote psychische druk. Deze druk geeft psychische en lichamelijke stressreacties en kan uiteindelijk leiden tot (langdurig) verzuim. Uw umc tolereert geen enkele vorm van agressie en geweld. Het is als medewerker belangrijk om te weten hoe te handelen bij verschillende vormen van ongewenst gedrag. U leest u hier wat u zelf kunt doen om agressie en geweld te voorkomen van patiënten en bezoekers en hoe u er mee om kunt gaan. Over ongewenst gedrag van medewerkers onderling vindt u hier meer informatie.