Grenswaarden en controle

De blootstelling van medewerkers aan inhalatieanesthetica wordt periodiek gemeten. Daarbij hanteert uw umc de grenswaarden voor blootstelling aan inhalatieanesthetica die de Gezondheidsraad heeft geadviseerd:

  • lachgas: 152 mg/m3 per 8 uur
  • enfluraan: 153 mg/m3 per 8 uur
  • isofluraan: 153 mg/m3 per 8 uur

Voor sevofluraan en desfluraan zijn geen grenswaarde beschikbaar, omdat sevofluraan vergelijkbaar is met de andere twee fluranen geldt: 153 mg/m3 per 8 uur. Voor desfluraan ontbreken geschikte gegevens om een grenswaarde vast te kunnen stellen.

Als grenswaarde voor een kortdurende blootstelling (een gemiddelde waarde over 15 minuten) wordt 2x de bedrijfsgrenswaarde gehanteerd.