Handschoenen correct dragen en uittrekken

Dit filmpje laat u zien hoe u op een goede manier handschoenen draagt en uittrekt (English film: How to remove gloves).

Waarom handschoenen

Niet-steriele handschoenen worden vooral gebruikt ter bescherming van de medewerker. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voorkómen van contact met micro-organismen, zoals virussen en bacteriën. Of aan het voorkómen van contact met gevaarlijke stoffen en risicovolle geneesmiddelen, zoals cytostatica en antibiotica.

Tijdens het werk kunnen de gebruikte handschoenen besmet raken. Wees daarvan bewust. Raak tijdens het werk niet uw lichaam, gezicht of kleding aan. En raak ook geen oppervlakten aan die u zelf, of collega’s, zonder handschoenen aanraken. Doet u dat wel, dan besmet u ongemerkt uw omgeving. Daarom zijn er op de afdeling afspraken gemaakt hoe u met handschoenen moet werken.

In laboratoria wordt met verschillende gevaarlijke stoffen gewerkt. Gevaarlijke stoffen kunnen na verloop van tijd door de handschoen heen gaan en zo op uw huid terecht komen. De tijd die hiervoor nodig is noemen we de doorbraaktijd, deze varieert per stof en is vaak niet bekend. Bij sommige stoffen is de doorbraaktijd enkele minuten en bij andere stoffen veel langer, zelfs tot meerdere uren. Vuistregel: na contact met een gevaarlijke stof, handschoenen verwisselen.

Handschoenen uittrekken

Trek de handschoenen uit zonder uzelf te besmetten, gebruik daarbij de pluk-en-schuif-methode:

  • Basisregel bij het uittrekken is: vuil tegen vuil en schoon tegen schoon.
  • Pak met uw vingers de buitenkant van de handschoen.
  • Trek de handschoen uit en houdt die vast in de bal van de hand.
  • Schuif met twee schone vingers onder de andere handschoen.
  • Trek de handschoen uit en gooi de handschoenen meteen weg.
  • Voor de zorgafdelingen geldt: na het uittrekken van de handschoenen, handen en polsen desinfecteren.

Meer informatie over handschoengebruik vindt u bij Huidbelasting.