Globale voorschriften

Voor handeczeem heeft de overheid geen specifieke wetten of regels opgesteld. Voor veilig en gezond werken zijn er globale voorschriften. De invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers.

In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

  • Artikel 3. lid 1: De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Artikel 3. lid 2: De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
  • Artikel 5: De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
  • Artikel 8: De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
  • Artikel 11: De werknemer is verplicht mee te werken aan het op een veilige manier benutten van de omstandigheden en op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.