Kinkhoest

Ziektebeeld

Kinkhoest is een besmettelijke luchtweginfectie veroorzaakt door de bordetella pertussis bacterie.

In Nederland worden de meeste kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen kinkhoest. Desondanks komt kinkhoest in Nederland regelmatig voor bij zowel kinderen als volwassenen. Mede dankzij de vaccinatie is dat meestal in een milde vorm.

Vaccinatie geeft maar een beperkte beschermingsduur (4-12 jaar). Ook het doormaken van infectie geeft geen levenslange immuniteit.

Aanvullende informatie bij het RIVM.

Besmettingsweg

Transmissie vindt plaats door het aanhoesten van druppeltjes vanuit de keelholte van de patiënt.

Besmettelijke periode

Tot 4 weken na begin klachten. Duur besmettelijkheid wordt teruggebracht naar 5-7 dagen na start therapie met antibiotica.

Incubatietijd

7 tot 10 dagen, nooit langer dan 21 dagen.

Risicolopers

Iedereen die niet (meer) beschermd is door vaccinatie of een doorgemaakte infectie kan (opnieuw) kinkhoest krijgen. De risicolopers in de umc’s zijn alle medewerkers die door hun werkzaamheden in contact kunnen komen met kinkhoest. Het risico om kinkhoest op te lopen door besmetting tijdens het werk is niet groter dan buiten het werk.

Preventie

Aanstellingsonderzoek: geen.

Voorlichting: er moet informatie beschikbaar zijn voor werknemers bijvoorbeeld via de bedrijfsarts of een folder.

Algemene maatregelen: volg de isolatievoorschriften opgesteld door de afdeling ziekenhuishygiëne.

Vaccinatie: niet geïndiceerd.

PMO: geen.

Post expositiebeleid

Medewerkers die intensief en onbeschermd contact hebben gehad met een bewezen positieve patiënt, collega of huisgenoot krijgen instructie: bij verkoudheidsklachten ontstaan na 7-21 dagen na contact met de bron is antibiotische profylaxe geïndiceerd (uit pragmatisch oogpunt kan dit zonder microbiologische bevestiging, desgewenst eerst PCR of serologie). Let op: serologie is pas na enkele weken positief; in het begin van de infectie diagnostiek verrichten met PCR. Uit voorzorg kan overwogen worden tijdelijk aangepaste werkzaamheden aan te bieden (niet-patiëntgebonden).

Risicovormers

Medewerkers die direct contact hebben met zuigelingen jonger dan 6 maanden. Deze zuigelingen zijn nog niet of onvolledig gevaccineerd, voor hen kan het oplopen van kinkhoest levensbedreigend zijn.

Vaccinatie: het advies van de Gezondheidsraad is om alle medewerkers die werken met kinderen jonger dan 6 maanden te vaccineren

Postexpositiebeleid: na intensieve onbeschermde blootstelling overwegen om direct al profylaxe te geven om de kans op verdere verspreiding onder kwetsbare zuigelingen zo veel mogelijk te reduceren.