Ongevallen en incidenten

Is die stof gevaarlijk?

Op het lab valt een fles vloeistof kapot. Wat te doen? Computer raadplegen? Een collega met gezond verstand bedacht stickers. Rood: ontruimen. Blauw: laten opruimen. Geen sticker: zelf opruimen.

Mag ik op een laboratorium een brand blussen met de brandslang?

Nee, vaak niet. Een brandslang kan een waterstraal geven of op sproeien worden gezet. Een waterstraal met grote druk kan in een laboratorium grote ravage aanrichten en voor verspreiding van allerlei gevaarlijke stoffen zorgen. Het kan de brand zelfs bevorderen als er flessen oplosmiddel kapot vallen. Sommige oplosmiddelen mengen niet met water, waardoor zij met een brandslang juist worden verspreid over een grotere oppervlakte. Blus een beginnende brand liever met een koolzuur- of poederblusser. Laat het gebruik van de brandslang liever over aan de bedrijfshulpverleners die hier meer op getraind zijn. Voor geclassificeerde laboratoria, als een ML-III lab, is het niet toegestaan met water te blussen om verspreiding van besmet bluswater te voorkomen. Bel bij brand altijd eerst het alarmnummer.

Wat te doen bij spill met chemicaliën?

Mag ik zelf een kapotgevallen fles met gevaarlijke vloeistof opruimen?

Ja, maar wees voorzichtig. Beoordeel wat de risico’s van de stof zijn en gebruik chemisch resistente (dubbele) handschoenen. Bedek de vloeistof met een absorptiemiddel en voer het af als gevaarlijk afval. Gebruik natte tissues of celstof onderleggers om scherven en glassplinters te verwijderen. Maak het besmette gebied goed schoon. Bij hoogrisicostoffen, bijvoorbeeld bij een grote hoeveelheid giftige oplosmiddel of als absorberende middelen ontbreken is het verstandig de bedrijfshulpverlening in te schakelen. Waarschuw collega’s en verlaat zo nodig de ruimte en zorg ervoor dat anderen de ruimte niet meer betreden. De BHV kan met behulp van adembescherming en met de benodigde hulpmiddelen gevaarlijke vloeistoffen veilig opruimen. Ga na wanneer binnen uw instelling de BHV gewaarschuwd moet worden.

Mag ik zelf een ampul poedervormig cytostaticum opruimen die op de grond kapot gevallen is?

Ja, maar voor het opruimen van gemorste cytostatica, en zeker als het een poeder betreft, zijn voorschriften voor persoonlijke bescherming gegeven, zoals het dragen van een voorschoot, handschoenen en een vol-gelaatsmasker met adembescherming. Maak gebruik van de aanwezige noodset. Bevochtig het poeder, voorkom verstuiven en ruim het voorzichtig op met nat gemaakte gaasjes. Verwijder glassplinters en scherven zo voorzichtig mogelijk met een pincet. Reinig de besmette plaats en een royale ruimte eromheen. Gebruik hierbij een zeepoplossing als reinigingsmiddel, tenzij de monografie iets anders voorschrijft. Werk daarbij altijd van buiten naar binnen. Gooi al het afval in het vat voor specifiek ziekenhuisafval. Voor het opruimen van poedervormige cytostatica zal vaak de BHV ingeschakeld worden omdat deze met ademlucht kan werken. Zie ook Calamiteiten en Incidenten bij Cytostatica.

Als ik loog in mijn oog krijg, is één minuut oogdouche dan voldoende?

Nee, loog geeft acuut een heftige reactie in het oog. Direct spoelen is noodzakelijk. De reactie kan zelfs tijdens het spoelen nog doorgaan, daarom wordt minstens 10 tot 15 minuten spoelen aanbevolen. Laat daarna de ogen op de spoedeisende hulp controleren.

Als ik een druppeltje bloed in mijn oog krijg, moet ik dat dan melden?

Ja, een contact van patiëntenbloed met het oogslijmvlies kan net als bij een prikaccident een overdracht veroorzaken van hepatitis B, hepatitis C of HIV. Door brononderzoek te verrichten, kan beoordeeld worden of post-expositie profylaxe nodig is.