Zwanger en borstvoeding

De standaardmaatregelen bieden een hoog niveau van bescherming zodat voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, geen aanvullende maatregelen nodig zijn bij de omgang met cytostatica.

Een uitzondering hierop zijn (OV)HIPEC/perfusie-operaties met cytostatica, omdat hierbij de kans op spatten groter is. Het advies is: zwangeren en medewerksters die borstvoeding geven zijn niet tijdens de HIPEC en de perfusie aanwezig.

Zie ook:

Ceasar Consult: Beroepsmatige blootstelling aan cytostatica in Nederlandse Universitair Medische Centra (pdf)

Dit onderzoek uit 2014 laat zien dat bij verpleegkundigen de besmetting op de handen onder de handschoenen ruim onder de toetsingswaarde bleef, vaak werd er niets gemeten.

Ceasar Consult: Beroepsmatige blootstelling aan cytostatica in Nederlandse ziekenhuizen bij medewerkers in de apotheek en in de schoonmaak (pdf), 2018.

Bij schoonmakers is getest op de afdelingen waar met cytostatica wordt gewerkt. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de blootstelling aan cytostatica onder de toetsingswaarde blijft.

Bij apothekersassistenten is op drie plekken getest: voorbereiding, toedieningsgereedmaken en eindcontrole van infusen en medicatie. Bij het toedieningsgereedmaken bleef de blootstelling onder de toetsingswaarde. Bij de voorbereiding en de eindcontrole werd gemiddeld genomen de toetsingswaarde ook niet overschreden. Er was daar echter een grote spreiding in de meetresultaten, die waarschijnlijk wordt veroorzaakt doordat apothekersassistenten niet in alle gevallen handschoenen dragen. Het is te kort door de bocht om te zeggen: draag altijd handschoenen. Met handschoenen zijn weer andere zaken in de omgeving besmetten. Duidelijk moet zijn wat precies de blootstellingsmomenten zijn en wat de beste momenten zijn om handschoenen aan en uit te doen. Dit wordt verder uitgewerkt in een good practice.