Checklist leidinggevenden

In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke stof kan worden herkend aan het gevarenpictogram op de verpakking. Door het gevaarpictogram onderscheidt de gevaarlijke stof zich van de groep van niet-gevaarlijke stoffen.

Een leidinggevende draagt de verantwoordelijkheid dat de medewerkers van de afdeling veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Deze controlelijst kan hierbij behulpzaam zijn.

De controlelijst biedt de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de situatie op een afdeling. De lijst geeft inzicht in wat gestructureerd is met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen en waar eventueel mogelijkheden voor verbetering aanwezig zijn. Het verdient aanbeveling om de controlelijst periodiek te hanteren. Geadviseerd wordt minimaal één maal per jaar.

U kunt de complete Checklist voor leidinggevenden als pdf downloaden.