Hoe te werken

Risico's

Inhalatieanesthetica, in de volksmond ook wel narcosegassen genoemd, worden gebruikt bij operaties om de patiënt onder narcose te brengen. Deze gassen en dampen kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid als u ze veelvuldig inademt. Van lachgas zijn als schadelijke effecten bekend: verhoogde kans op (spontane) abortus en aangeboren afwijkingen bij nakomelingen. Van sevofluraan en isofluraan zijn deze schadelijke effecten niet bekend, zeer waarschijnlijk zijn er geen negatieve effecten bij lage blootstelling. Bij incidenteel hoge blootstellingen zijn effecten als sufheid, slaperigheid en hoofdpijn bekend. Volgens het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) moet blootstelling aan inhalatieanesthetica zoveel mogelijk worden voorkomen.

Taken en bevoegdheden

Het risico op blootstelling aan inhalatieanesthetica is voor een groot deel terug te dringen door een zorgvuldige manier van werken volgens de juiste technieken. Zorg daarom voor een protocol waaruit blijkt hoe en onder wiens verantwoordelijkheid de uitvoering hiervan is gewaarborgd. Zorg ook voor een schriftelijke werkinstructie voor het betrokken personeel

Bronafzuiging

Maak zoveel mogelijk gebruik van bronafzuiging wanneer u vluchtige anesthetica toedient met een niet-gesloten systeem in situaties waarbij veel kortdurende ingrepen op de kap plaatsvinden.

Voorbeelden van bronafzuiging zijn een dubbelmasker of een apparaat met een gecombineerd dubbelneus- en kinmasker. Denk bij lachgassedatie bij tandheelkundige ingrepen, aan een dubbel neusmasker. Bronafzuiging is niet nodig bij een gesloten systeem, zoals intubatie met een tube met cuff en gecontroleerde cuffdruk. Een nieuwe generatie anesthesieapparatuur meldt lekkage bij intubatie, ook als er geen cuff wordt gebruik.

Zwanger en borstvoeding

Meld zwangerschap zo vroeg mogelijk. Samen met uw leidinggevende kunt u dan passende maatregelen nemen, bijvoorbeeld kortdurende ingrepen met kapnarcose uitsluiten. Meer informatie over zwangerschap en borstvoeding vindt u in de richtlijn arbocatalogus Inhalatieanesthetica op blz 8 en 9.