Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Uw umc stimuleert duurzame inzetbaarheid. Er is beleid in het voorkomen, beperken en oplossen van werkdruk. De risico's op werkdruk worden regelmatig geïnventariseerd, er zijn huisregels en gedragscodes. Gebouwen, werkomgeving en werkprocessen worden veilig gemaakt. U kunt voorlichting en training krijgen in het omgaan met werkdruk. Werkdruk, schokkende en ingrijpende gebeurtenissen, agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie worden gezamenlijk psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Wat de umc's willen bereiken op dit vlak, staat in de arbocatalogus Psychosociale Arbeidsbelasting, zie hieronder.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.