Infectiepreventie

Infectieziekten zijn de hoofdoorzaak van alle acute ziekten. Meestal ontstaan hierdoor kortstondige klachten zoals hoofdpijn, verkoudheid, misselijkheid of diarree.

Infectieziekten worden veroorzaakt door biologische agentia als een bacterie, virus, parasiet of schimmel. Een bekende bacteriële infectie is tuberculose. Een veelvoorkomend virus is griep. Infectieziekten worden onder andere overgedragen door mensen, dieren, voedsel of de lucht.

In het werk loopt u het risico zelf besmet te raken door met name contact met zieke collega's of patiënten. Uw gezondheid kan dan gevaar lopen. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om infectieziekten te voorkomen en hoe uw arboadviseur, de umc's en de overheid u daarbij ondersteunen.