Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een zwangerschap kan tot een veranderde belastbaarheid voor het werk leiden. Na de bevalling kan het nog enige tijd duren voor uw belastbaarheid weer genormaliseerd is. Tijdens de zwangerschap en in de periode daarna kunnen complicaties optreden die extra invloed hebben op de belastbaarheid.

Risicofactoren op het werk (en thuis) kunnen nadelige gevolgen hebben voor u, uw (ongeboren) kind en/of de borstvoeding. De thuissituatie is door uw umc niet te beïnvloeden, maar in de werksituatie moeten risicofactoren herkend en beheerst worden.

Uw umc heeft inzicht in de verschillende risicovolle werkzaamheden voor zwangeren en heeft hier beleid op, in lijn met de richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’ waarin de verantwoordelijkheden van leidinggevenden, de zwangere medewerkers en de Arbodienst zijn vastgelegd.
Deze risicovolle werkzaamheden zijn vastgelegd in de Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) van uw afdeling. Evenals de wijze waarop deze risico’s beheerst (kunnen) worden. U kunt deze RI&E opvragen bij uw leidinggevende.

Als u zwanger bent of wilt worden, bespreek dan zo snel mogelijk met uw leidinggevende of u risico’s loopt en zo ja, welke. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk:

  • het wegnemen of beperken van risico’s;
  • tijdelijke aanpassing van uw werkzaamheden of werktijden;
  • tijdelijk ander werk doen;
  • tijdelijke vrijstelling van werk.

Hebt u vragen of twijfels over gezondheidsrisico’s, schakel dan de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts is ook degene die de medische inschatting maakt bij een formele beslissing over werkbelasting of risico’s, ook als uw leidinggevende zelf arts is, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.