Wat is proefdierallergie

Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het immuunsysteem op allergenen; onschuldige lichaamsvreemde eiwitten. Proefdierallergie is een overgevoeligheidsreactie die zich in de loop van de tijd ontwikkelt voor eiwitproducten van proefdieren. Die eiwitten zijn vooral aanwezig in urine, speeksel, bloed, haren en huidschilfers van proefdieren.

Verschijnselen

De verschijnselen zijn in drie groepen te verdelen:

  • huidverschijnselen: roodheid, jeuk en galbulten;
  • verkoudheidverschijnselen: verstopte of lopende neus, rode, tranende of jeukende ogen, niesbuien en soms prikkeling of jeuk in de keel;
  • longverschijnselen: astmatische verschijnselen zoals hoest, benauwdheid en piepende ademhaling.

De huid- en verkoudheidsverschijnselen treden meestal op binnen enige minuten na het contact, de longverschijnselen kunnen ook enkele uren later optreden. Longverschijnselen treden vrijwel alleen op bij mensen die ook al de andere klachten hebben. De klachten leiden vaak alleen tot enige hinder. Echter soms zijn de gevolgen zo ernstig dat het werk moet worden gestaakt.

Beroepsziekte

Proefdierallergie ontstaat door blootstelling aan een belastende factor in de werksituatie, daarom valt de aandoening onder de beroepsziekten. De bedrijfsarts moet het dan ook melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.