Organiseer de werkzaamheden

Preventie in de werkorganisatie

Een belangrijke factor bij het voorkomen van RSI is de manier waarop u uw werk organiseert. 

  • Bespreek met collega’s en leidinggevende de taakverdeling. Wissel de beeldschermgebonden taken zoveel mogelijk af met andere taken. Voorkom piekdrukte door te werken met planningen.
  • Maak afspraken over het beantwoorden van e-mail en ad hoc werkzaamheden. Indien u veel e-mail krijgt plan dan periodes van de dag in om deze te beatwoorden, zodat u zich daartussen kunt concentreren op de andere werktaken. Kijk op dezelfde wijze of er stuctuur is te brengen in de ad hoc werkzaamheden.
  • Relativeer uw werkhouding. Het draagt er aan bij dat u op tijd pauzes neemt, uw prestatiedrang een grens kent, uw perfectionisme beteugeld wordt en dat u zo veel mogelijk met planningen werkt. Dus een werkwijze waarbij u goed voor u zelf blijft zorgen.
  • Steun elkaar als collega’s, werk samen en spreek elkaar aan. Laat knelpunten niet liggen, bespreek ze met de leidinggevende. Goede samenwerking met de collega’s en de leidinggevende kan stress voorkomen.

Wissel inspanning af met ontspanning

  • Deel werkzaamheden zo in dat u regelmatig in beweging bent. Bijvoorbeeld kopiëren, overleggen zijn hiervoor geschikt. Wissel 2 uur werken af met minimaal 10 minuten onderbreking. Bij zeer intensief (computer)werk, bijvoorbeeld het invoeren van gegevens, is een onderbreking na 1 uur nodig. Neem om de 10 minuten een ontspanningspauze van 20 seconden. Probeer tijdens alle onderbrekingen te bewegen, al strekt u zich maar eens goed uit!
  • Plan afwisseling met uw agenda. Maak bijvoorbeeld afspraken voor overleggen, bezoeken of andere zaken die beweging inhouden zodanig in uw agenda dat er periodes zijn van maximaal 90 minuten computerwerk.
  • Gebruik pauzesoftware als hulpmiddel om regelmatig afwisselen van het computerwerk te stimuleren. Achter het beeldscherm gaat u meestal helemaal op in het werk, een signaal om het werk even te onderbreken is dan welkom. Juist bij een hoge werkdruk!

Studenten

Studenten kunnen RSI ontwikkelen doordat zij vaak lang achtereen in matige omstandigheden en onder hoge tijdsdruk computerwerk doen. De richtlijnen gelden dus ook voor studenten (filmpje).

Laptop en tablet

Een laptop is een goed hulpmiddel voor kortdurende werkzaamheden, maximaal 2 uur per dag.
Bij langduriger werk kunt u een los toetsenbord en een losse muis aansluiten. Sluit de laptop dan aan op een los beeldscherm of gebruik een laptopstandaard (of plaats de laptop op een verhoging).

Een tablet wordt steeds vaker gebruikt in het werk, vooral voor het opzoeken van informatie. Beperk het werk met de tablet tot kortdurende taken, maximaal 15 minuten. De tablet op een standaard plaatsen heeft de voorkeur; de tablet voortdurend met één hand vasthouden is een grote belasting.

Plaatsonafhankelijk werken

Als u in opdracht van uw werkgever thuis (of elders) regelmatig computerwerk verricht, is uw werkgever verantwoordelijk voor deze werkplek en u voor de juiste werkwijze. Er worden dezelfde eisen gesteld aan de werkplek en de werkorganisatie als op het werk.