Persoonsgerichte bedreiging

  • op de persoon (of directe naasten) gerichte bedreiging waarbij het aannemelijk is dat de dreiging wordt uitgevoerd;
  • het openlijk dragen van een wapen (pistool, mes, gevaarlijke hond e.d.), dwingen tot uitvoeren of juist nalaten van ambtstaken;
  • opzettelijk bemoeilijken en/of onmogelijk maken van uitvoeren van taken;
  • huisvredebreuk gepleegd aan een voor openbare dienst bestemd gebouw (toegang verschaffen zonder toestemming);
  • schennis van de goede zeden, dreigen met schoppen, slaan en stompen, stelselmatig hinderen, stelselmatig volgen, stelselmatig bedreigen;
  • ook schriftelijke dreigingen via brief, telefoon, weblog, blog, brief, en e-mail vallen onder deze definitie.

Hoe u het best met persoonsgerichte bedreiging kunt omgaan, leest u hier