Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde omgeving. Maar overal waar gewerkt wordt zijn risico's. Om deze risico's zo klein mogelijk te houden, moeten ze eerst in kaart worden gebracht met een RI&E. De umc's hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over voorwaarden waaraan een RI&E moet voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de arbocatalogus. De wijze waarop de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd kan per umc verschillen.

Als hulpmiddel hebben de umc's een branchespecifieke RI&E-ontwikkeld. Elk umc is vrij dit instrument te gebruiken. De UMC RI&E geldt als de norm waartegen andere instrumenten worden beoordeeld. Een arboadviseur biedt begeleiding bij de uitvoering en toetsing van de RI&E.