Wat is een ergocoach

Ergocoaches zijn medewerkers die een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie van fysieke belasting op hun afdeling. Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar tillen maar naar fysieke belasting in brede zin. Preventie van nek- en schouderklachten krijgt ook veel aandacht.

De naam ’coach’ geeft aan dat het hier gaat om iemand die collega’s ondersteunt, begeleidt en de aandacht voor fysieke belasting warm houdt. De ergocoach is aanspreekpunt, aanjager én motivator: samen met de afdelingsleiding en de collega's worden bepaalde handelingen en werkzaamheden minder belastend gemaakt of helemaal voorkomen

De ergocoach krijgt een basisopleiding en bijscholing om goed voorbereid te zijn op de activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met het werkveld, zoals een zorgafdeling, een laboratorium, een kantoorafdeling of een facilitaire dienst.

De ergocoach staat er niet alleen voor. De activiteiten worden samen met collega's uitgevoerd. De afdelingsleiding heeft een sturende, coördinerende en coachende rol. Vakspecialisten uit het werkveld kunnen een hele belangrijke rol spelen in het succes van de activiteiten. En de umc's zorgen voor ondersteuning door arbodiensten en HR-afdelingen.

Veel informatie is te vinden via de site Blijf Inzetbaar van Gezond & Zeker.