Fysiotherapie

Bij kortdurend handcontact met de patiënt zoals een hand geven, bloeddruk meten, positioneren en patiëntentransport is het dragen van handschoenen niet nodig. Handen wassen na patiëntencontact is voldoende. Zeer intensief hand-huidcontact, zoals massage, bij voorkeur niet in de risicoperiode uitvoeren, anders handschoenen dragen.

Op uw afdeling is een protocol waarin staat hoe te handelen bij incidenten, bijvoorbeeld bij braken van patiënten.

Het is niet nodig aanvullende maatregelen te nemen bij kuurpatiënten die gebruik maken van een zwembad. Er vindt een enorme verdunning plaats bij eventuele cytostaticabesmetting via de huid. Het risico op blootstelling is verwaarloosbaar.