Kwetsbare groepen

Niet iedereen wordt even snel ziek bij blootstelling aan biologische agentia. Jongeren, ouderen en vrouwen tijdens hun zwangerschap zijn kwetsbare groepen. Ook medewerkers met bronchitis of diabetes en medicijngebruikers kunnen extra gevoelig zijn. Betrek de bedrijfsarts bij een goede risicobeoordeling.

Welke maatregelen u kunt nemen voor en tijdens de zwangerschap om infectieziekten te voorkomen vindt u op de website van de SBOH. Meer informatie over zwangerschap & werk staat hier.