Werkdruk

'Ik kom bijna niet aan mijn werk toe.', 'Iedereen loopt hier maar binnen en alles is altijd belangrijk.' Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang u het kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Werkdruk is niet altijd negatief, we hebben het ook nodig om goed te presteren. Te hoge werkdruk betekent meestal: te veel werk in te weinig tijd met als mogelijk gevolg werkstress. Als werkstress te lang voortduurt, kan dat leiden tot allerlei klachten. Ook het werken onder een te lage werkdruk of in een te laag werktempo is ongewenst. Er moet een balans zijn tussen werkplezier en belastende factoren. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om die balans te behouden of te bereiken. U leest ook hoe uw arboadviseur (denk aan bedrijfsmaatschappelijk werk, A&O of bedrijfsarts), de umc's en de overheid u daarbij ondersteunen.