Voorkomen en voorbereid zijn

Meld risicovolle situaties en incidenten

Wees u ervan bewust dat u zelf een actieve rol hebt in preventie, opvang en nazorg. Bespreek risicosituaties en incidenten in het teamoverleg. Een ingrijpende gebeurtenis heeft vaak niet alleen impact op u als u getroffen bent, maar ook op het team. Daarom is het belangrijk incidenten samen aan te pakken. Soms ontstaan ook conflicten met collega’s. Bespreek dit dan met elkaar. Dit geeft vertrouwen zodat u de volgende keer samen sterk staat.

Wees voorbereid op incidenten

Weet wat het beleid bij ingrijpende gebeurtenissen is en volg actief trainingen. Door te weten wat uw rol en taak is en door u actief voor te bereiden op mogelijke ingrijpende gebeurtenissen, bent u weerbaarder op het moment dat het gebeurt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u voor te bereiden en op die manier goed voor uzelf te zorgen.

Wees u bewust van stapeling

Medewerkers die meerdere keren te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen op het werk of thuis, kunnen kwetsbaarder zijn voor problemen en klachten. Het is belangrijk bij uzelf signalen te herkennen die aangeven dat u er deze keer wellicht iets minder goed mee om kunt gaan. Misschien slaapt u slechter, of lukt het minder goed uw zinnen te verzetten. U kunt dan tijdig uw leidinggevende of collega’s informeren, en wellicht kan het werk tijdelijk worden aangepast.

U bent niet alleen op de wereld!

Het is belangrijk te weten waar u terecht kunt als u iets heeft meegemaakt. Misschien heeft u behoefte eens rustig te praten over de gebeurtenissen op het werk? Of juist om regelmatig afleiding te vinden door samen met vrienden of familie iets te ondernemen? Beide kunnen heel steunend zijn. Als u regelmatig bloot staat aan stressvolle incidenten laat uw omgeving dan weten hoe u hiermee wilt omgaan. Daarnaast is het belangrijk dat u weet wat het betekent voor uw omgeving dat u regelmatig blootstaat aan ingrijpende gebeurtenissen. Willen zij er altijd van op de hoogte worden gehouden of niet? Wilt u het liever zelf niet vertellen om ze niet te belasten? Beseft u wel dat, als u er een keer minder makkelijk mee om kunt gaan, zij daar ook in betrokken worden? Het is goed om deze zaken eens op een rustig moment met uw naasten te bespreken. Misschien reageert uw omgeving heel anders dan u had ingeschat!

Let als collega’s op elkaar

Collega’s weten vaak veel van elkaar. Ze weten wanneer iemand goed of minder goed in zijn vel steekt. Zeg het als u ziet dat het allemaal wat minder gaat met uw collega, of merkt dat hij of zij meer dan normaal last heeft van een stressvol incident. Soms hebben mensen zelf niets door en blijven ze doorwerken tot het echt niet meer gaat. U kunt het ook met uw leidinggevende bespreken of met het team. Misschien kan een kleine, tijdelijke aanpassing in de werkzaamheden uw collega verlichting bieden.

Fit zijn maakt weerbaarder

Als u een baan hebt met veel stressvolle incidenten, wees u er dan bewust van dat een gezond lijf u weerbaarder maakt. Zoek een activiteit die u helpt ontspannen na het werk. Zorg ook dat u zo uitgerust mogelijk aan uw werkweek begint en dat u mentaal voorbereid bent op wat komen gaat.