Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Er is beleid in het voorkomen, beperken en afhandelen van schokkende gebeurtenissen. De risico's worden regelmatig geïnventariseerd, er zijn huisregels en gedragscodes. Gebouwen, werkomgeving en werkprocessen worden veilig gemaakt. U krijgt voorlichting en training in het omgaan met schokkende gebeurtenissen.

Schokkende gebeurtenissen, werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie worden gezamenlijk psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Wat de umc's willen bereiken op dit vlak, staat in de arbocatalogus Psychosociale Arbeidsbelasting.

Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving. U kunt uw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.