Uitleg over biologische agentia

Wat zijn biologische agentia?

Biologische agentia zijn micro-organismen als bacteriën, parasieten, schimmels, virussen en hun afscheidingsproducten. Ook de genetisch gemodificeerde varianten (GGO’s) hiervan vallen onder de biologische agentia. Infectieziekten worden verspreid vanuit een bron naar een potentieel slachtoffer (gastheer). Een mens scheidt biologische agentia af via bijvoorbeeld hoesten, handen, bloed of ontlasting. Meestal zijn deze biologische agentia niet schadelijk. In een ziekenhuis is er wel sprake van een verhoogde kans om in aanraking te komen met biologische agentia die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Lees meer over Infectieziekten bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Lees meer over biologische agentia op arbokennisnet.nl.

Risicocategorieën

Biologische agentia zijn door de Arbowet ingedeeld in 4 risicoklassen op basis van:

  • de schadelijke effecten op de gezondheid;
  • de kans van optreden;
  • het hebben van een effectieve profylaxe of behandeling,

Klasse 1 Een agens waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij de mens een ziekte kan veroorzaken.

Klasse 2 Een agens dat bij de mens een ziekte kan veroorzaken en een gevaar voor de werknemers kan opleveren; het is onwaarschijnlijk dat het zich onder de bevolking verspreidt; er bestaat gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling.

Klasse 3 Een agens dat bij de mens een ernstige ziekte kan veroorzaken en een groot gevaar voor de werknemers kan opleveren; er is een kans dat het zich onder de bevolking verspreidt, doch gewoonlijk bestaat er een effectieve profylaxe of behandeling.

Klasse 4 Een agens dat bij de mens een ernstige ziekte veroorzaakt en een groot gevaar voor de werknemers oplevert; er is een grote kans dat het zich onder de bevolking verspreidt; gewoonlijk bestaat er geen effectieve profylaxe of behandeling.

Lees meer over de risicoklassen bij KIZA.