Mondhygiënisten

Bij kortdurend handcontact met de patiënt zoals een hand geven, is het dragen van handschoenen niet nodig. Handen wassen na patiëntencontact is voldoende. De werkzaamheden bij voorkeur niet in de risicoperiode uitvoeren. Draag tijdens de mondhygiënische werkzaamheden handschoenen.
Op uw afdeling is een protocol waarin staat hoe te handelen bij incidenten, bijvoorbeeld bij braken van patiënten.