Fysieke belasting

Rekken, strekken, buigen, draaien, tillen, typen... Op zich onschuldige activiteiten. Maar als u ze vaak of verkeerd uitvoert, kunt u blessures oplopen. Veel voorkomende klachten zijn arm-, nek-, schouder- en rugklachten. Soms zegt men wel RSI-klachten. Door eerst te denken en dan te doen, en door veilig te werken, vermindert u de kans op overbelasting. Kies de juiste techniek, gebruik hulpmiddelen, wissel belastende werktaken af, beweeg voldoende gedurende het werk, houd rekening met uw eigen belastbaarheid of volg een training. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om overbelasting te voorkomen, en hoe uw arboadviseur, de umc's en de overheid u daarbij ondersteunen.