Definitie van agressie en geweld

Onder agressie en geweld verstaan de umc's:

'Het welbewust of onbewust, verbaal of non-verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een medewerker, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak, wat leidt of waarschijnlijk zal leiden in een gevoel van bedreiging, psychische schade, materiële schade, letsel of de dood.'

Om een juiste inschatting te kunnen maken hoe in een agressievolle situatie te handelen is het belangrijk onderscheid te kunnen maken in uitingsvormen en ontstaansredenen van agressie en geweld.

Er zijn drie vormen van agressie en geweld te onderscheiden:

Daarnaast zijn er andere vormen van ongewenst gedrag zoals diefstal, alcoholgebruik, doelloos rondhangen en wapenbezit. Agressie kan ontstaan uit frustratie, om iets te bereiken of door psychopathologische redenen.