(Non-)verbale agressie

  • schelden, beledigen, middelvinger geven, dreigende opmerkingen maken (niet op de persoon gericht);
  • kwetsen, aanhoudend grieven, krenken, aanhoudend kleineren;
  • zwart maken, aantasten in goede naam of eer;
  • aanhoudend plagen, pesten of sarren;
  • discrimineren naar herkomst, seksuele geaardheid, religie of fysieke kenmerken, ongewenste seksuele aandacht;
  • ook uitingen via telefoon, weblog, blog, brief, of email vallen hieronder.

Hoe u het best met (non-)verbale agressie kunt omgaan, leest u hier.