Zwangerschap & werk

Als u zwanger wilt worden of zwanger bent, is gezond en veilig werken extra belangrijk. Net als tijdens het geven van borstvoeding. Zo moeten u en uw umc rekening houden met afnemende belastbaarheid tijdens de zwangerschap. Ook kunnen er op het werk negatieve gezondheidseffecten ontstaan voor u en het ongeboren kind door bijvoorbeeld fysieke belasting, nachtdiensten, gevaarlijke stoffen, infectierisico's, straling en verhoogde werkdruk. Om de zwangerschap goed te laten verlopen zijn er wettelijke regelingen, die uw gezondheid en die van uw baby beschermen. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschapsverlof en aanpassing van werk- en rusttijden. Deze regelingen maken duidelijk wat uw rechten en plichten als (aanstaande) werkende moeder zijn. Ook uw umc heeft diverse regelingen en voorzieningen voor als uw zwanger bent. Bijvoorbeeld voor verlof, aangepaste werkomstandigheden en borstvoeding. U vindt ze op deze pagina’s over Zwangerschap en werk.