Pesten

Definitie

Van pesten is sprake als u herhaaldelijk het gevoel krijgt dat u buitengesloten of gekleineerd wordt, dat er net-niet-leuke grapjes worden gemaakt of vervelende opmerkingen aan uw (sociale media) adres, dat u wordt gestalkt, dat u onnodig en onophoudelijk kritiek krijgt, als het werken u onmogelijk wordt gemaakt, of dat er over u wordt geroddeld.

Wanneer actie ondernemen

 • als u er last van hebt;
 • als u zelf het mikpunt bent;
 • als u ziet dat het anderen overkomt;
 • als u zich onveilig voelt;
 • als de werksfeer beïnvloed wordt;
 • als uw prestaties er onder lijden.

Wat kunt u doen

 • spreek de pleger aan (bijvoorbeeld: 'ik voel mij ongemakkelijk als je opmerkingen maakt over …');
 • benoem het gedrag dat u hindert zo concreet mogelijk;
 • beschrijf precies om welke opmerkingen of handelingen het gaat;
 • geef aan hoe u wél bejegend wilt worden;
 • zoek steun bij een collega en toets uw idee bij een buitenstaander.

En als u dat niet durft

 • praat er dan eerst over met iemand die u in vertrouwen kunt nemen;
 • stap naar uw leidinggevende;
 • als de leidinggevende niets met de melding doet, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon;
 • als het uw leidinggevende is die pest, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon.

Wat kunt u beter niet doen

 • denken dat het aan uzelf ligt;
 • zwijgen;
 • hetzelfde gedrag gaan vertonen.

Wie kunt u inschakelen en wanneer

 • schakel uw leidinggevende in;
 • schakel de vertrouwenspersoon in voor advies en ondersteuning;
 • schakel zo nodig derden in zoals de bedrijfsarts, HR, P&O, bedrijfsmaatschappelijk werk.

Tips

 • leg vast op papier wat er gebeurt: de woorden die gebruikt worden, de momenten waarop het gebeurt, hoe vaak het voorkomt, welk effect het op u heeft;
 • wees niet bang, ga niet geloven wat die ander zegt;
 • laat u niet overmeesteren door de situatie;
 • denk niet dat ziekmelden een oplossing is.