Prikken, snijden, bijten en spatten

Accidenteel bloedcontact

Bloed, en met bloed verontreinigde lichaamsvochten, kunnen infecties overbrengen van mens op mens. In mindere mate geldt dat ook voor andere lichaamsvochten zoals speeksel of sperma. In veel gevallen is de kans op overdracht klein, maar het kan echter gaan om ernstige infecties zoals een besmetting met hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) of humaan immunodeficiëntie virus (HIV). Accidenteel bloedcontact kan ontstaan door prikken, snijden, bijten of spatten.

Preventie van accidenteel bloedcontact:

 • Draag bij bloedafname handschoenen, tenzij u gebruik maakt van een gesloten afnamesysteem (bijvoorbeeld een vacuümsysteem).
 • Naalden niet buigen, breken of op een andere manier manipuleren.
 • De belangrijkste gedragsregel is om een gebruikte naald nooit terug te steken in het hoesje. Stop de naald direct in een speciaal voor dit doel ontworpen container. Dit geldt niet alleen voor naalden die gebruikt zijn om bloed af te nemen, maar ook voor naalden die gebruikt zijn voor intramusculaire of subcutane toediening, bijvoorbeeld de toediening van insuline.
 • Voor naaldcontainers geldt:
  • De containers zijn van hard plastic. De naald moet van de spuit of naaldhouder zijn te scheiden, zonder de naald met de handen aan te raken. De naaldencontainers dienen zodanig afsluitbaar te zijn dat ze niet open kunnen gaan en niet heropend kunnen worden. De containers moeten ondoordringbaar zijn voor naalden en bovendien lekdicht zijn.
  • Naaldcontainers worden regelmatig vervangen. Stop naaldcontainers niet te vol, zeker niet vullen boven de lijn die op iedere naaldcontainer staat. Volle naaldencontainers afvoeren als chemisch afval.

Handelwijze na accidenteel bloedcontact:

 • De wond goed laten doorbloeden en spoelen met water of fysiologisch zout. Vervolgens de wond desinfecteren met een huiddesinfectans.
 • Bij besmetting van de slijmvliezen direct en zo goed mogelijk spoelen met water of fysiologisch zout.
 • Neem zo snel mogelijk, in elk geval binnen twee uur, na het accidenteel bloedcontact (telefonisch) contact op met uw bedrijfsarts.

Lees meer over de richtlijn Bloedcontact van de Werkgroep Infectiepreventie.