Anesthesiologen / anesthesiemedewerkers

Om blootstelling aan inhalatieanesthetica te voorkomen is het belangrijk om te werken volgens de arbeidshygiënische strategie: beoordeel eerst of bronaanpak mogelijk is. Is dat niet mogelijk, neem dan technische maatregelen om blootstelling te voorkomen. Bij 'Wat kunt u zelf doen: werkwijze en apparatuur' leest u meer over hoe u veilig en gezond kunt werken. Als medewerker deelt u in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven.