Hoe vaak en wanneer

Als er geen beschermende maatregelen genomen zouden worden (zie Preventie) dan kan een proefdierallergie voorkomen bij ongeveer 25% van de mensen die met proefdieren werken. Gelukkig leidt dit meestal alleen maar tot enige hinder. Proefdierallergie komt vaker voor bij mensen die met meerdere soorten proefdieren werken. De eerste verschijnselen treden meestal op na een periode van 1 tot 2 jaar na het eerste contact met proefdieren. Maar ook na bijvoorbeeld 10 jaar kan de aandoening zich nog ontwikkelen.