Welke preventieve maatregelen

Als u eenmaal een proefdierallergie hebt ontwikkeld, is het niet te genezen. Met geneesmiddelen zijn bij ernstige vormen wel de verschijnselen te bestrijden. Inzetten dus op preventieve maatregelen. Hierdoor kan contact tussen de veroorzaker en de mens zoveel mogelijk vermeden worden en kan een allergie zich niet ontwikkelen. Bovendien kan zo het optreden van verschijnselen bij mensen die al overgevoelig zijn verminderd worden. Er zijn twee soorten maatregelen:

1 Verminderen van het vrijkomen van de stoffen in de lucht:

 • gesloten dierverblijven;
 • sluissysteem;
 • onderdruk;
 • filterkappen op de bakken;
 • hoge luchtvochtigheid;
 • werken in zuurkast;
 • afzuigen van beddingmateriaal;
 • niet te hoge bezettingsgraad van de ruimte.

2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen:

 • kleding alleen in de dierverblijven gebruiken;
 • handschoenen;
 • goed afsluitend mond- en neusmasker;
 • helmen met een eigen ventilatiesysteem.