Niet houden aan huisregels

Het niet houden aan de huisregels is ongewenst gedrag. Elk umc heeft zijn eigen huisregels. In grote lijnen zijn ze gelijk:

  • roken: roken is in het umc niet toegestaan, behalve in de daarvoor aangewezen ruimten;
  • bezoektijden: bezoekers dienen zich te houden aan de bezoektijden en aan het aantal bezoekers per patiënt zoals dit per afdeling is toegestaan;
  • cameratoezicht: het umc is particulier terrein. Het terrein wordt bewaakt door medewerkers van de afdeling receptie en beveiliging die onder meer gebruik maken van cameratoezicht;
  • afval: afval dient te worden gedeponeerd in de afvalbakken;
  • filmen en fotograferen: filmen en fotograferen is niet toegestaan tenzij toestemming is verleend door het umc. Voor privédoeleinden is filmen en fotograferen wel toegestaan, zonder andere patiënten in beeld te brengen;
  • aanwijzingen van medewerkers van het umc dienen te worden opgevolgd.

Overtredingen van bovenstaande regels kunnen ontzegging tot de toegang van het terrein van het umc tot gevolg hebben of consequenties hebben voor de behandelovereenkomst. Hoe u het best met dit ongewenst gedrag kunt omgaan, leest u hier.