Veilig en gezond werken

Uw umc vindt het belangrijk dat u werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Daarvoor heeft uw umc doorlopend preventieprogramma's onder andere voor Fysieke belasting en KANS/RSI. Doel is om belastende arbeidsomstandigheden te voorkomen, en als dat niet mogelijk is, te verminderen. Op veel afdelingen zijn ergocoaches actief. Een ergocoach is de spil op de afdeling bij preventie op het gebied van fysieke belasting. Hij is aanspreekpunt voor alle collega's en ondersteunt de leidinggevende bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak. Ergocoaches zijn meestal actief op verpleeg-, behandel- en facilitaire afdelingen. Op andere afdelingen en per UMC kan de naam variëren: Plaatselijke arbofunctionaris, ARBO- en Milieucontactpersoon of Preventiemedewerker.

U hebt recht op hulpmiddelen die uw werk minder belastend maken en op trainingen om uw werkhouding te optimaliseren. Tegelijkertijd deelt u als medewerker in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. U kunt de ergocoach, uw leidinggevende of de arbodienst ook tips geven om uw werkomgeving te verbeteren.