Globale voorschriften

Voor schokkende gebeurtenissen en psychosociale arbeidsbelasting zijn er globale voorschriften. De invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en medewerkers. In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

  • Artikel 3. lid 1: De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Artikel 3. lid 2: De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
  • Artikel 5: De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
  • Artikel 8: De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
  • Artikel 11: De medewerker is verplicht mee te werken aan het op een veilige manier benutten van de omstandigheden en op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.

In het Arbobesluit zijn de volgende voorschriften relevant:

  • Afdeling 4 PSA, Artikel 2.15 lid 1: Indien medewerkers worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting stelt de werkgever maatregelen vast om PSA te voorkomen en/of te beperken.
  • Afdeling 4 PSA, Artikel 2.15 lid 2: Indien medewerkers worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting, dient de werkgever voorlichting en onderricht te geven.