Vaccinatie: rechten en plichten

U hebt recht op vaccinatie als de risicobeoordeling (risico-inventarisatie en –evaluatie) door een arbodeskundige daar aanleiding voor geeft. U bent niet verplicht om u te laten vaccineren.

Omdat er in umc's met patiënten wordt gewerkt, is het belangrijk dat u bent gevaccineerd conform het Rijksvaccinatieprogramma. Dit programma biedt bescherming tegen onder meer: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, pneumokokken, bof, mazelen, rodehond, Heamophilus influenzae en meningokokken.

Mocht dit niet zo zijn, zorg dan dat u inhaalvaccinaties krijgt. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw arboadviseur of de dichtstbijzijnde GGD.

Gezondheidswerkers die een risico kunnen vormen voor hun patiënten (zogenoemde risicovormers) krijgen in de meeste umc’s, bij indiensttreding een hepatitis B-vaccinatie aangeboden.

Naast genoemde ziekten zijn er ook voor een aantal andere infectieziekten vaccins beschikbaar. Dit is per infectieziekte aangegeven in het menu: Infectieziekten op een rijtje.