Schokkende en ingrijpende gebeurtenissen

Tijdens uw werk binnen het umc kunt u geconfronteerd worden met ingrijpende en schokkende gebeurtenissen, dat is helaas niet altijd te voorkomen. Voorbeelden van schokkende gebeurtenissen zijn het overlijden van een patiënt, een behandeling met ingrijpende bijwerkingen, een dramatische afloop van een operatie, het maken van een fout, verminking van een patiënt. Ook de confrontatie met ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, pesten, discriminatie en ongewenste intimiteiten kan zeer ingrijpend zijn. Het is belangrijk dat u weet hoe te handelen bij schokkende gebeurtenissen. Op deze website vindt u wat u zelf kunt doen om schokkende gebeurtenissen te voorkomen en hoe u er mee om kunt gaan. U leest ook hoe uw arboadviseur (denk aan bedrijfsmaatschappelijk werk, A&O of bedrijfsarts), de umc's en de overheid u daarbij ondersteunen.