Invulling werkgevers en werknemers

De overheid laat het aan de branches om voorschriften in te vullen en afspraken op maat vast te leggen in een zogeheten arbocatalogus. Voor de umc's hebben de werkgeversorganisatie (NFU) en de werknemersorganisaties samen zo'n arbocatalogus gemaakt. Die arbocatalogus is goedgekeurd door het Ministerie van SZW. De Inspectie SZW controleert of de umc's zich houden aan de afspraken in de arbocatalogus. De informatie over inhalatieanesthetica op deze website is gebaseerd op die goedgekeurde arbocatalogus.