Invulling werkgevers en werknemers

De overheid laat het aan de branches om voorschriften in te vullen en afspraken op maat vast te leggen in een zogeheten arbocatalogus. Voor de umc's hebben de werkgevers samen met werknemersorganisaties zo'n arbocatologus gemaakt. De informatie over Fysieke belasting op deze website is gebaseerd op de arbocatalogus die is goedgekeurd door het Ministerie van SZW. De Arbeidsinspectie controleert periodiek of de umc's zich houden aan de afspraken in de arbocatalogus.