Seksuele intimidatie

Definitie

Van seksuele intimidatie is sprake wanneer iemand ongewenst seksueel getint gedrag vertoont aan een ander. Denk hierbij aan directe verzoeken, indirecte toespelingen, aanrakingen, aanranding, seksueel getinte opmerkingen of het versturen of ophangen van seksueel getinte plaatjes op de werkplek, al dan niet via de social media. Uw beleving staat centraal. Niet hoe gedrag is bedoeld, maar hoe dat ervaren wordt, is maatgevend.

Wanneer actie ondernemen

 • als u last hebt van seksuele getinte opmerkingen of aanrakingen;
 • als u non-verbaal gedrag van de ander als seksueel intimiderend ervaart;
 • als u last hebt van intiem of seksistisch gedrag van collega’s onderling;
 • als de sfeer op het werk bedorven wordt;
 • als u zich niet veilig voelt op de werkplek;
 • als uw werk, uw beoordeling of de wijze waarop er met u omgegaan wordt, beïnvloed wordt door uw weigering op avances in te gaan.

Wat kunt u doen

 • spreek de pleger aan (bijvoorbeeld: "ik voel mij ongemakkelijk als je opmerkingen maakt over …")
 • benoem het gedrag dat u hindert zo concreet mogelijk;
 • beschrijf precies om welke opmerkingen of handelingen het gaat;
 • geef aan hoe u wél bejegend wilt worden;
 • zoek steun bij een collega en toets uw idee bij een buitenstaander;
 • kijk op intranet naar richtlijnen en protocollen in uw umc.

Wat kunt u verwachten als u iemand aanspreekt

Omdat het bij seksuele intimidatie vaak om subjectieve ervaringen gaat, kunt u heel verschillende reacties van de 'pleger' verwachten. Wees daarop voorbereid.
Bijvoorbeeld:

 • iemand kan ontkennen dat hij het als seksuele intimidatie bedoeld heeft;
 • iemand kan uw mening bagatelliseren en u 'kinderachtig' of 'preuts' noemen;
 • iemand kan zielig doen ("je ruïneert mijn carrière met je aantijgingen..");
 • iemand kan agressief worden en u beschuldigen van valse aangifte;

óf degene neemt u serieus en zegt dat hij er in het vervolg rekening mee zal houden. Hij was zich niet bewust van het effect van zijn gedrag.

Wat kunt u doen als de ander negatief reageert

 • blijf bij uw boodschap;
 • ga niet in discussie (buig niet voor boosheid);
 • herhaal steeds uw eigen boodschap;
 • meld het bij uw leidinggevende.

Wat moet u zeker niet doen

 • denken dat het aan uzelf ligt;
 • denken dat u preuts of kleinzielig bent;
 • denken dat het vanzelf wel over gaat.

Wat kunt u doen als een collega dit overkomt

 • uw collega serieus nemen;
 • het opnemen voor uw collega in intimiderende situaties;
 • niet afwachten of uw collega zelf wat doet;
 • vragen of uw collega het gedrag acceptabel of hinderlijk vindt;
 • met goedvinden van uw collega de leidinggevende informeren;
 • de collega stimuleren de leidinggevende te informeren.

Wie schakelt u in en wanneer

 • schakel uw leidinggevende in als u verwacht dat de ander negatief reageert;
 • schakel de leidinggevende van uw baas in als deze de pleger is;
 • schakel de vertrouwenspersoon in voor advies en zo nodig begeleiding;
 • schakel zo nodig de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, P&O of HR in.

Tips

 • leg vast op papier wat er gebeurt: de woorden die gebruikt worden, de momenten waarop het gebeurt, hoe vaak het voorkomt, welk effect het op u heeft;
 • wees niet bang, ga niet geloven wat die ander zegt;
 • laat u niet overmeesteren door de situatie;
 • bewaar mailtjes of sms'jes als bewijs;
 • laat ongewenste mailtjes in een aparte box binnen komen (bij lastig vallen/stalking). Zo kunt u ze bewaren en hoeft u ze niet zelf te lezen.