Doorgeven wijzigingen eigen medische contra-indicaties

U bent bij uw aanstelling gecontroleerd op contra-indicaties om te kunnen werken bij de MRI-scanner, bijvoorbeeld op de aanwezigheid van medische implantaten of metaalsplinters in uw oog. Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw situatie door te geven aan uw leidinggevende of de bedrijfsarts. Hij beoordeelt of u nog steeds veilig bij de MRI-scanner kunt werken.

Een aantal voorbeelden van medische contra-indicaties voor medewerkers die MRI-scanruimte in willen:

  • cochleair implantaat
  • gehoorapparaat
  • hydrocephaluspomp
  • medicijnpomp (bv. insulinepomp)
  • neurostimulator
  • onderhuidse defibrillator
  • pacemaker
  • videocapsule na een endoscopie
  • kunstlens met metalen clips
  • metaalsplinters in het oog