Bezit wapens / gevaarlijke voorwerpen

  • Als u een vuurwapen aantreft, blijf er dan vanaf en meld uw vondst direct bij de beveiliging.
  • Als het vuurwapen nog in het bezit van de patiënt/bezoeker is, dan blijft de beveiliging uit het zicht en waarschuwt de politie. De beveiliging zorgt voor veiligheid in de omgeving en wacht op de politie.
  • Indien een vuurwapen wordt aangetroffen in kleding of andere eigendommen neemt de beveiliging het wapen in, handelt dit af als een gevonden voorwerp en belt de politie.
  • Als iemand meerdere wapens of gevaarlijke voorwerpen heeft, dan verzoekt de beveiliging die te overhandigen. De beveiliging handelt het voorwerp af als gevonden voorwerp.
  • In geval van bedreiging neemt de politie het voorwerp in beslag om als bewijs te dienen.