Werkdruk - werkplezier

Wanneer een medewerker (ook een stagiair of uitzendkracht) structureel niet kan voldoen aan de eisen van het werk, raakt zijn werkdrukbalans ontregeld. De werkdruk is dan te hoog of te laag, de medewerker ervaart werkstress. Langdurende stress leidt tot minder doelmatig gedrag, organisatieproblemen en productiviteitsverlies. Een structureel ontregelde werkdrukbalans ontwikkelt zich zo tot een probleem voor de medewerker én voor uw afdeling. Daarmee is de link gelegd naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en leidinggevende voor een goede werkdrukbalans. Maar belangrijker nog dan problemen oplossen is plezier in het werk! De invloed van u als leidinggevende op het werkplezier in het team is groot. Uw stijl van leidinggeven, organiseren van het werk, communiceren over het werk etc. heeft een grote impact. U bent daarbij vaak de schakel tussen management en medewerkers. Bovendien op een aantal zaken die de overheid of de organisatie bepalen hebt u helemaal geen invloed. Dat kan soms een hulpeloos gevoel geven. Wat helpt is dat u zich vooral richt op waar u wel invloed op hebt.